Nowości
ATLAS COPCO GA45
ATLAS COPCO GA45

6 513,00 zł

5 295,12 zł

szt.
BOVA EURO4
BOVA EURO4

3 248,00 zł

2 640,65 zł

BOVA EURO5
BOVA EURO5

4 158,00 zł

3 380,49 zł

szt.
CASE NEW HOLLAND TRAKTOR
CASE NEW HOLLAND TRAKTOR

3 034,61 zł

2 467,16 zł

NEW HOLAND KOMBAJN
NEW HOLAND KOMBAJN

3 478,00 zł

2 827,64 zł

SAME LAMBORGHINI CROSS EXPLORER
SAME LAMBORGHINI CROSS EXPLORER

4 023,00 zł

3 270,73 zł

VALTRA TRAKTOR
VALTRA TRAKTOR

2 506,01 zł

2 037,41 zł

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Reklamacje
 1. Warunki Gwarancji

  1. Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  Maximus Piotr Maksymów  z siedzibą 66-120 Kargowa , ul. Kolejowa 14,zwana  dalej Gwarantem udziela kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty na okres 12 miesięcy od daty zakupu towaru pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji producenta pojazdu lub urządzenia.
  2. Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi nie później niż 7 dni od ich wykrycia w formie pisemnej, poprzez formularz dostępny na stronie.
  3. Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
  4. Gwarancją nie są objęte wady towaru powstałe na skutek:
   - nieprawidłowego zastosowania lub użytkowania
   – nieprawidłowego montażu , konserwacji , magazynowania i transportu produktu
   - uszkodzenia mechanicznego , chemicznego, termicznego lub celowego uszkodzenia towaru
   - uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych , czynników noszących znamiona siły wyższej
   - wadliwego działania urządzeń mającego wpływ na działanie produktu
   - jakiejkolwiek modyfikacji produktu ingerencji osób nieuprawnionych, prób napraw przez te osoby
   - zerwania plomby gwarancyjnej
  5. Zgodnie z treścią art. 558 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w stosunku do roszczeń Kupującego zostaje ograniczona o koszty demontażu i montażu produktu, który uległ awarii w procesie użytkowania pojazdu mechanicznego.
  6. Gwarancja traci ważność, jeżeli Nabywca w momencie odbioru towaru zauważy uszkodzenie i nie zgłosi tego Gwarantowi. Należy spisać protokół szkody ze spedytorem.
  7. Podstawą przyjęcia reklamowanego towaru do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:
   - pisemnego za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłoszenia reklamacji
   - okazanie oryginału lub kopi faktury zakupu lub paragonu
   - dostarczenie do siedziby Gwaranta reklamowanego towaru, po uprzednim uzgodnieniu z Gwarantem
   - dokładny opis wady
  8. Gwarancja ogranicza się do naprawy produktu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia go do siedziby Gwaranta lub wymiany na nowy towar wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa. W przypadku braku towaru, nabywcy przysługuje zwrot gotówki.
  9. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Ogólnych Warunków Dostaw ( OWD) oraz Kodeksu Cywilnego.
  10. Wszelkie spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.
Wersje językowe
Waluty
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl